Aan alle medewerkers

Nieuw bedrijfsreglement

Geachte medewerker,

Met ingang van heden zijn de volgende regels van kracht:
Het werk is een ontspanning. Iedere inspanning is ongeoorloofd. Wie bij het werk zweet, wordt op staande voet ontslagen.
Het tijdstip waarop de dagelijkse arbeid aanvangt is uitsluitend en alleen ter beoordeling van de werknemers. De aanvangstijd mag echter niet voor 10.00 uur liggen.
Direct na het begin van de werkzaamheden dienen koffie en koek te worden geserveerd.
Het minimumloon bedraagt 20 euro netto per uur, terwijl als vergoeding in natura, voor maaltijden, bier, sigaretten en sigaren dient te worden gezorgd.
Het knippen van haren dient gedurende de werktijd te geschieden, daar deze ook in de werktijd groeien. De kosten hiervan worden eveneens door het bedrijf vergoed.
Medewerkers die langer dan zes maanden in dienst zijn, moeten per auto van en naar huis gereden worden. De hiervoor te gebruiken auto's mogen niet ouder zijn dan twaalf maanden en niet beneden de middenklasse liggen.
Gedurende het werk mag er gezongen en gefloten worden. Wordt een lied ingezet dan moet ook door de directie naar beste kunnen worden meegezongen en gefloten.
Wie tijdens het werk slaapt, mag niet gestoord worden.  Man slaapt, moet zwemmer redden
Van 11.00 tot 13.00 uur is het middag-pauze. Mannen en vrouwen nemen gemeenschappelijk aan de feestelijk gedekte tafels plaats.
Van 14.00 tot 15.00 uur is de gemeenschappelijke koffie-pauze, gedurende welke tijd de werkgever voor gezellige muziek dient te zorgen.
Om 16.00 uur wordt het werk beŽindigd. Bij het verlaten van het gebouw is de werkgever verplicht de werknemer de hand te schudden en hem of haar namens de firma voor zijn of haar inspannende werkzaamheden te bedanken.
Het gebruik van het toilet tijdens de pauzes is verboden. Hiervoor dient de werktijd te worden benut. Wie niet moet, moet zorgen dat hij wel moet.
Wil een werknemer trouwen, dan dient de werkgever voor een uitzet te zorgen.
Het bruiloftsfeest vindt plaats in de woning van de werkgever. Het bedrijf blijft op zulke dagen gesloten.

Algemene stelregel:

Werk kalm en degelijk. Wat vandaag niet afkomt, komt morgen wel.

Hoogachtend,
De Directie

Home