Spreuken

1. Je heurt allèn waj begriept. (Drents gezegde)
.... You only hear what you understand.
2. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. (Gronings gezegde)
.... Just do it.
3. Achteruutkiekn gef kopzeert biet veuruutgaon. (Drents gezegde)
....Looking backward gives a headache when you are going forward.
4. The hurrieder I go, the behinder I get.
(Carrie Bodensteiners Dutch grandmother)
5. Understanding is a three edged sword.......your side, their side...and the truth.
6. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.
..... Lijfspreuk van René Immers.
7. The only thing constant in life is change.
8. Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.
9. Niet iedereen die denkt heeft ook gedachten.
10. Weinigen weten hoeveel men moet weten om te weten hoe weinig men weet.
11. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
12. De demonische kant van het vooroordeel is dat deze te vaak waar is.
13. Verstandig is het om overal de helft van te geloven, wijs ben je, als je weet welke helft.
14. Erger U niet, verbaast U slechts.
...... Don't let it upset you, be astonished...
15. Teveel bescheidenheid is halve kapsones.
....."tsufil anives iz a halbe shtolts"
16. Als je het niet op kan lossen is het geen probleem.
17. Geld maakt ongelukkig, maar het is het enige probleem waar je bij iedereen mee terechtkan.
18. Aarzelen is het lot de tijd geven om ons besluit voor te zijn.
19. Early to bed and early to rise, makes a man healthy and wise.
......(Shelly or Keats?)
....."Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy & wise".
19a. Early to rise, early to bed, makes a man healthy, but socially dead.
20. Toen god lag te slapen heeft de duivel leraren geschapen.
21. Niets is onmogelijk voor degene die het zelf niet hoeft te doen.
22. Intelligente mensen willen je niet beledigen, domme mensen kunnen je niet beledigen.
..... Intelligent people do not insult you, stupid people can not insult you.
23. Ein glückliches Paar: er tut was sie will und sie tut was sie will.
..... A happy couple: he does what she wants and she does what she wants.
.....(Peter Altenberg)
24. "Wees u zelf!", zei ik tot iemand. Maar hij kon niet, hij was niemand.
..... (De Genestet) "Be yourself", I told somebody. But he couldn't, he was nobody.
25. God is dood. (Nietzsche) God is dead.
....Nietzsche is dood. (God) Nietzsche is dead
26. Wijsheid is kennis van de theorie, gekoppeld aan de ervaring van de mislukking.
27. Als het solden zijn is vincke toch zo vrijgevocht, want ze heeft weer 20 sleunsen bijgekocht.
28. Wise old indian says: "When trouble around this camp, keep ears open and mouth shut!
29. Het leven is net een krentenbol; Iedereen pikt ervan, maar niemand krijgt zijn buikje vol.
30. Leven is kennismaken met jezelf,
.......Genieten van het leven is jezelf kennen.
31. Beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben.
32. 'n snuffelend schaop grip overal wat.
Albert Kalsbeek ("De olle scheper")
33. The truth is for those with a lack of imagination !
34. Gestern standen wir am Abgrund,
......heute sind wir einen Schritt weiter.
35. De Drent is een gedrocht, dat is gewrocht uit turf, jenever en achterdocht.
(Hollands gezegde)
...... Inhabitants of the Dutch province Drenthe have much in common with angels.
36. Een Drent is te aardig om eerlijk te zijn
.......Een Groninger is te eerlijk om aardig te zijn
.......En een Fries heeft een heel breed bed om ook in de nacht dwars te kunnen liggen.
37. Eerlijkheid : "Beter een korte schrik dan een lang misverstand".
38. Als ik kon was ik de zon, dan gaf ik al de warmte aan jou.
38a. Het is gemakkelijker veel te doen dan lang bezig te blijven.
38b. Zichzelf bevrijden is niets, vrij zijn is moeilijk.
38c. Zij die ongelijk hebben maken zich boos.
38d. Zoeken is belangrijker dan vinden.
38e. Het begin is de helft van het geheel.
38f. Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
38g. Een leven zonder feest is als een lange weg zonder herberg.
38h. Niemand is zo blind als diegene die niet wil zien.
38i. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
38j. Men hoeft niet te stelen om een dief te zijn.
38k. De sandaal moet niet groter zijn dan de voet.
38l. Het geweten is een klok die bij de meeste mensen achteruit loopt.
38m. Lachen is de kortste afstand tussen mensen.
38n. Van echte verlichting is pas sprake bij invallende duisternis.
38o. Honger kost weinig, kieskeurigheid veel.
38p. Er leidt geen brede of gemakkelijke weg naar de deugd.
39. Het leven is simpel. Het moeilijkste wat er is, is simpel leven.
40. Wie niet buiten roken kan moet maar buiten roken.
41. life isn't easy
...... and it will never be
...... but remember you've got friends
...... and one of them is me!!!!
42. Life is all about finding the balance between too much and too little.
43. If you've reached your goals, you haven't set them high enough.
(Gary Christmas)
44. Je valt pas op, door niet op te vallen.
45. "Alles was entsteht, ist wert daß es zugrunde geht."
...... De schoonvader van apotheker Anijs in de roman "Publieke Werken" van
Thomas Rosenboom.
46. Wanneer het leven te zwaar valt is een lichtpunt(je) zien de handleiding in het donker.
47. ingezonden door Femke Heidstra.
Keep on dreaming For if dreams die
Life is a broken winged bird
that cannot fly
Soms zou ik gisteren over willen doen
om vandaag beter te begrijpen
Soms zou ik gisteren willen overslaan
om vandaag niet te hoeven denken
En soms zou ik willen dat gisteren nooit ophield
omdat vandaag zo verdrietig is

Geluk is als een trein, die je niet ziet, omdat je er zelf inzit. Pas
wanneer je weer thuis bent, en een andere trein voorbijkomt...

De ladder van het leven zit vol splinters, maar die merkt alleen hij die naar beneden glijdt.

Ongelukkig zijn is gewoon een gevolg van het verschil tussen ons talent en onze verwachtingen.
(Edward de Bono)

48. Werk om te leven, leef niet om te werken.
49. Als je s'avonds voor de spiegel staat,
en verantwoording vindt voor al je daden,
begin dan de volgende dag,
niet met dat van gisteren beladen.
50. Den eine haet 't gelök en de naering, de angere deit zich meujte en sjturf aan de taering.
Geldj is mer drek, mer wae 't neet haet, kik wie eine gek.
Limburgse wijsheden
en compleet Limburgs woordenboek, inclusief een idioom-boek (gezegdes,
spreuken, wijsheden enz.) is te downloaden via www.limburghuis.nl (klikken op
'downloads').
51. Heeft u haast? Ga dan zitten!
52. Tekst gevonden in de St. Pauluskerk in Baltimore in 1692
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede er in
stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid, rustig en duidelijk, en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jezelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt, als van je plannen. Wees jezelf. Volg de loop der jaren met gratie, denk niet aan een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.
53. Als je melk lekker vindt, wil dat niet zeggen dat je gelijk een koe moet kopen.
53a. Sommige mensen hebben maar één nadeel: ze hebben geen voordelen.
54. "Een knap mens weet best hoe hij een leugen moet vertellen, een wijs mens weet hoe hij die moet ontwijken" (Lao Tse)
55. Tob niet, het komt toch anders.
56. Ook al regent het nog zo hard, tussen de druppels blijft het altijd droog!!
...... Lijfspreuk van Sijmen Brandsma.
57. De man die beslist en zich wel eens vergist, brengt meer geld in de kist dan de perfectionist, die de aansluiting mist.
Leven is het meervoud van lef.
Er zou veel minder kwaad op de wereld gedaan worden, als het kwaad nooit in naam van het goede kon worden gedaan.
58. Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze.
59. 's Levens enige zekerheid is de onzekerheid.
60. Geld maakt niet gelukkig... geen geld ook niet.
61. Medelijden is als in je broek plassen: het warme gevoel duurt maar even.
62. Kritiek geven is als een injectie: Het is vaak niet leuk, maar als je het niet doet, verergert de kwaal.
63. Geluk is net een vlinder: wanneer je er achter aan loopt vang je hem nooit. Maar als je even niet oplet landt die op je schouder.
64. "A bend in the road is not the end of the road. Only if you fail to make the turn"
65. Wie goed luistert heeft maar een half oor nodig.
66. Des te meer je je met de mensen bemoeit des te moeilijker het leven wordt.
67. Do not fall in love, but rise in love!
68. Een ondernemer is geen koe die gemolken moet worden, maar het paard dat de wagen moet trekken.
...... Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil dood.
...... Eeuwigheid duurt het langst!
69. De Spaanse dichter Samuel Hanagid (993-1056): Aanvankelijk lijkt oorlog op een mooi meisje waar alle mannen mee willen spelen, maar aan het eind is het een weerzinwekkende feeks wier aanbidders allemaal huilen van de pijn.
70. Wat geschiedt dat is. Wat geschiedt en is dat was.
...... In het hof der ziellozen is er leven te over. In de wereld der bezielden is het leven zeer pover.
71. Iedere verandering is geen verbetering, maar iedere verbetering wel een verandering!
72. To show is to prove, but to prove is nothing but fear.
73. Een brutaal mens heeft de halve wereld...
...... Een rustig mens de andere helft.
74. Recessie.....depressie....obsessie....... laat je niet gek maken!!!!!!!
75. Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan dan spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan.
...... Zorgen moet je doen, niet maken.
76. Vel geen oordeel over dingen waarvan je alleen de echo en de schaduw kent.
...... Een vriendelijk woord is al een lentedag.
77. Als ik mezelf zou kennen zou ik waarschijnlijk op de loop gaan.
78. De sleutel tot geluk is het verlagen van je standaarden.
79. Just face it, trust it, do it, keep yourself awake,
..... chase and bust the bullshit
..... than give yourself a break!
80. Een mens kan zich alleen verbeteren als hij zich van zijn huidige situatie bewust is.
81. Als je rijk bent krijg je geen vrienden, als je ze hebt word je het vanzelf.
...... Een gebroken glas kan je nog zo mooi lijmen de breuken blijven er altijd.
82. Kennis geeft macht, wijsheid geeft kracht.
83. Een oordelende geest leert niet.
84. Raad helpt alleen degeen die hem geeft, en dan nog maar voor zover het het eigen geweten verlicht.
85. Het probleem is niet wat je verdient maar wat je uitgeeft.
86. Als het regent in mei, is april voorbij.
...... Gehoord door hgeersema.
...... Regent het in september, dan valt Kerstmis in december.
87. Het is moeilijk communiceren met holle vaten.
88. The reward of a thing well done, is to have done it.
...... There's more pleasure in building castles in the air than on the ground.
...... A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword.
...... True friendship is like sound health; the value of it is seldom unkown until it is lost.
...... It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.
...... Bad laws are the worst sort of tyranny.
...... Verdriet is een rotonde waar een oneindig aantal wegen op uitkomt.
...... Happiness is not a state to arrive, but a manner of traveling.
89. Wie een vrouw begrijpt is geen man.
90. Vrijheid is het vermogen je eigen ketenen te kiezen.
91. Onwetendheid is te verhelpen, domheid niet.
92. There are 2 things infinite: the universe and human stupidity.... though
I'm not sure about the universe.
...... Een citaat van Einstein ingezonden door Niels Leijten.
93. Bezoek brengt altijd vreugde aan. Zo 't niet bij 't komen is, dan bij het
gaan. (Nicolaas Beets)
...... Er zijn 60 spieren nodig om nors te kijken en maar 20 om te glimlachen.
Waarom zou je je dan vermoeien?
94. Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zul je hem nooit meer op zien gaan.
95. Als iets liefs je verlaat blijft de liefde.
96. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
97. De tijd van komen kan niet snel genoeg gaan, de tijd van gaan komt altijd te snel.
98. Na regen komt zonneschijn, maar een bloem heeft beide nodig om te groeien.
...... Niemand heeft gelijk, luister dus naar iedereen.
99. Pas als de rede wijkt voor t'spontane, zal het hart in volle bloei staan.
...... Alléén aan 't onvolmaakte herken je de mens.
...... In de morgenstond klimt de regenworm omhoog, daar hipt de vogel.
100. Het is beter iets moois te verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.
101. Leef gezond, dan krijg je veel kadootjes!
102. You can win me,you can lose me, but never try to USE me.
103. Eén ding is zeker, er is niets zeker.
104. A narrow mind is a good thing to loose.
105. Sommige vrienden zijn net schaduwen, je ziet ze alleen als de zon schijnt.
106. Er zijn heel veel mensen die tevredenheid met zichzelf hebben bereikt,maar die juist om die reden een ondraaglijke aanblik opleveren. (
107. Een vriend is iemand bij wie je hardop kan denken.
108. Schijn doet vaak het hart met vreugde vullen, maar zal zich immer weer als pijn onthullen.
........ Ontstaan in de dichterlijke periode van John van der Borg.

Home